٦ سبايسي ماك ناغتس
غراند تشيكن سبيشال
غراند تشيكن ديلوكس
مجموعة البيف حجم عادي
مجموعة الميكس حجم عادي
مجموعة التشيكن حجم عادي
ماك فلوري ملتذرس
ماكفلوري M&Ms