ديو هامبرغر مع 4 ناغتس وجبة حجم عادي
فيجي برجر(خضار) م.م
ديو تشيكن برغر مع 4 ناغتس وجبة حجم عادي
FISH FINGER 400X200
أصابع السمك
ديو ميكس مع 4 ناغتس وجبة حجم عادي
${product.altImgText}
مجموعة البيف حجم عادي
مجموعة التشيكن حجم عادي
مجموعة الميكس حجم عادي