Mozzarella Sticks 3 pieces
Tasty/Grand Family Bundle
Tasty/Grand Bundle
Beef Bundle Regular Meal
Mix Bundle Regular Meal
Chicken Bundle Regular Meal